ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 8.00 น.ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง

 

 

 

                                                                                                                                                                                >>>>>รายละเอียด<<<<<