ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศฉบับที่ 16/2560

 

 

 

 

                                                                                                                                   รายละเอียดประกาศ>>>>>>>>>