ข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม จากประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ฉบับที่ ๕ เรื่อง มาตราการช่วยเหลือสมาชิกโดยการพักชำระหนี้เงินกู้สามัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม จากประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ฉบับที่ ๕ เรื่อง มาตราการช่วยเหลือสมาชิกโดยการพักชำระหนี้เงินกู้สามัญ

ขอให้สมาชิกที่ประสงค์ยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้ แนบเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำ มาพร้อมแบบฟอร์มการขอพักชำระหนี้

 

>>>ประกาศ ฉบับที่๕ คลิ๊กที่นี่<<<