รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สมาชิกสามารถตรวจสอบ และหากมีข้อแก้ไขประการใด โปรดแจ้งให้สหกรณ์ฯทราบภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

>>>>>>>>>>คลิ๊กที่นี่<<<<<<<<<< เพื่อดูรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565