แจ้งประชาสัมพันธ์ การเขียนสัญญาเงินกู้ต่างๆ

แจ้งประชาสัมพันธ์ การเขียนสัญญาเงินกู้ต่างๆ

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบ การเขียนสัญญาเงินกู้ทุกชนิด หากมีคำเขียนผิดให้ใช้การขีดฆ่าแล้วเซ็นรับรองกำกับเท่านั้น !ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดเด็ดขาด