ถามตอบ

คำถามที่พบบ่อย

  • สหกรณ์ฯ รับสัญญาเงินกู้เดือนละกี่ครั้ง
    ตอบ:

    เดือนละ  2  ครั้ง  
    ครั้้งที่ 1  รับสัญญาไม่เกินวันที่  8  ของทุกเดือน  จ่ายเงินกู้ประมาณวันที่  16  
    ครั้งที่ 2  รับสัญญาไม่เกินวันที่  23  ของทุกเดือน  จ่ายเงินกู้วันสิ้นเดือน