ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและจ่ายเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและจ่ายเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 9/2562 

>>>>>>>>>>คลิ๊กที่นี่<<<<<<<<<<