ประชาสัมพันธ์ วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์ วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้การดำเนินการรับเงินและการจ่ายเงินของสหกรณ์ฯผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความชัดเจน รวดเร็ว เหมาะสม สหกรณ์ฯจึงขอแจ้งวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของสหกรณ์ฯ เพื่อให้สมาชิกและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้  >>>>>>>>>>คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด<<<<<<<<<<