รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

สมาชิกสามารถตรวจสอบ และหากมีข้อแก้ไขประการใด โปรดแจ้งให้สหกรณ์ฯทราบภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

>>>>>>>>>>คลิ๊กที่นี่<<<<<<<<<< เพื่อดูรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566