รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

สมาชิกสามารถตรวจสอบ และหากมีข้อแก้ไขประการใด โปรดแจ้งให้สหกรณ์ฯทราบภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

>>>>>>>>>>คลิ๊กที่นี่<<<<<<<<<< เพื่อดูรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567