ข่าวประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญสมาชิกร่วมทำแบบทดสอบความรู้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญสมาชิกร่วมทำแบบทดสอบความรู้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

          ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะทำการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำคู่มือคำแนะนำการเตรียมความพร้อมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และให้ความสำคัญกับสหกรณ์มากชึ้นอันจะนำไปสู่การเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดี

            สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 จึงขอความร่วมมือให้สหกรณ์ประชาสัมพันธ์สมาชิก เพื่อเข้าตอบแบบทดสอบฯอย่างน้อย 10 คน ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562

                                       >>>>>>>>>>>>>>>>ตอบแบบทดสอบฯ คลิ๊กที่นี่<<<<<<<<<<<<<<<<<<