ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐาน"

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐาน"

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐาน"

>>>>>>>>>>รายละเอียด คลิ๊กที่นี่<<<<<<<<<<